Twee boeken (waarvan je er één moet lezen)

Twee boeken: Hard rain / Slow train; passages about Dylan van Michael Anton Miller en Understanding Bob Dylan van Tony Beck. Beide boeken concentreren zich op het interpreteren van de songteksten van Bob Dylan. Twee boeken dus met hetzelfde uitgangspunt (tekst interpretatie), waarvan ik er één met plezier heb gelezen en de ander me regelmatig irriteerde.

Hard rain / Slow train is opmerkelijk goed geschreven. De tekst vloeit en is makkelijk te volgen. Michael Anton Miller weet wat hij doet.
Understanding Bob Dylan is goed geschreven. Beck schrijft - ondanks het indrukwekkende lijstje universiteiten in zijn korte biografie op de kaft van dit boek - zéér toegankelijk en aanstekelijk. En toch, wanneer Tony Beck het heeft over een scène - opgenomen in mei 1966 - uit de door Martin Scorcese geregisseerde film Don't look back [sic], dan lopen er toch even rillingen over mijn rug van ergernis (blz. 71). De beschreven scène is inderdaad in 1966 opgenomen en in de door Scorcese geregisseerde film No direction home te zien, niet in Dont look back (een schitterende film waar Scorcese geen drol mee te maken heeft gehad).
Elders heeft Beck het over 'Spanish boots of Spanish leather' in plaats van 'Boots of Spanish leather' en zo zijn er nog wel enkele voorbeelden te noemen.

Dit soort onnodige foutjes ben ik in het boek van Michael Anton Miller niet tegengekomen, en toch is het niet het boek van Miller dat je moet lezen. Miller heeft, zo lijkt het, voor het schrijven van Hard rain / Slow train ergens het absurde idee opgevat dat de sleutel tot al Dylans songteksten de 'Joker' en de 'Thief' uit 'All along the watchtower' zijn. Hij is zelf zo overtuigd van zijn gelijk, dat hij ergens aan het begin van Hard rain / Slow train schrijft dat er misschien wel miljoenen mensen zijn die naar Bob Dylans muziek (en teksten) luisteren, maar dat van al die luisteraars er maar héél weinig zijn die ook maar iets van Dylans songteksten begrijpen. Uiteraard is Miller, volgens eigen zeggen, de uitzondering. Hij heeft het begrepen, hij heeft immers de sleutel gevonden: de 'Joker' en de 'Thief'. Het grote probleem is dat Miller in Hard rain / Slow train bij het interpreteren van Bob Dylans songteksten niet meer de songtekst an sich als uitgangspunt neemt, maar zijn aanname dat de sleutel tot die songteksten bestaat uit de 'Joker' en de 'Thief'. Doordat de sleutel het uitgangspunt is geworden, lijkt Miller blind te zijn geworden voor de daadwerkelijke songteksten. Hij behandelt alleen die teksten die passen bij zijn gevonden sleutel.

Ondanks de foutjes is Understanding Bob Dylan van Tony Beck het boek dat je dus wel moet lezen. Dit boek is zo goed, dat ik Beck die paar kleine verschrijvingen makkelijk kan vergeven.
Beck begint zijn boek al heel anders dan Miller, namelijk met de mededeling dat Understanding Bob Dylan zijn interpretatie van Dylans songteksten bevat en niet de interpretatie. In Understanding Bob Dylan is er voldoende ruimte om het grondig met Beck eens of oneens te zijn. Understanding Bob Dylan bevat, na de introductie, vier hoofdstukken waarin naar bepaalde thema's binnen Dylans songteksten wordt gekeken: 'The themes and traditions I explore are those around which Dylan organizes his songs - love, sex and money and ambivalence about love; his attitude towards writing and creating; his use of the highway and the romantic traveler and outsider, the individual against society, and his use of bounderies; and the way he writes about time and memory.' (blz. 4)
Opvallend is dat Beck songteksten uit Dylans gehele carrière de revue laat passeren, maar dat de songteksten van Blood on the tracks duidelijk de meeste aandacht krijgen. Beck geeft in zijn inleiding duidelijk aan waarom hij hiervoor gekozen heeft.
Al met al is Understanding Bob Dylan een goed boek waarin voldoende ruimte is voor de lezer om het al dan niet eens te zijn met de interpretaties die Tony Beck in dit boek geeft. Helaas is dit bij Hard rain / Slow train van Michael Anton Miller niet het geval waardoor het boek gesloten blijft voor de lezer.

Michael Anton Miller - Hard rain / Slow train; passages about Dylan (Jupiter Hollow Media, LLC, 2011, 258 blz.)
Tony Beck - Understanding Bob Dylan (uitgever?, 2011, 274 blz.)


Geen opmerkingen: