Dylan kort #377 - aanvullingen

Obama huldigt Clint Eastwood en Bob Dylan op nu.nl. Meer van hetzelfde op entertainment.nl. En nog meer van hetzelfde op radio.nl. Er zijn nog meer websites met steeds hetzelfde nieuws, maar aangezien het ècht herhaling is van het voorgaande, laat ik het bij deze drie links.
Monique over Blowin' in the wind.
Twitter: hier en hier.
Some speak of the future,
My love she speaks softly,
She knows there’s no success like failure
And that failure’s no success at all.