Dylan kort #551 - aanvullingen

Een stuk over The Bootleg series vol. 9 op JournalistFrits.
Google Instant vs. Bob Dylan op Bibliothecaris in blog.
Kenny Rankin, de man die o.a. op Dylans Bringing it all back home te horen is, op Songcatcher.

Geen opmerkingen: