Dylan kort #348


Allereerst wil ik eenieder nogmaals van harte uitnodigen om een bijdrage te leveren aan de Niemand zingt Dylan zoals... discussie en de deelnemers tot nog toe hartelijk danken voor hun bijdrage. Nieuwe bijdragen kunnen naar tom_dylan@hotmail.com.
Een recensie van How sweet the sound op Festival info.
Look up, look up - seek your maker (B.D.) is een nieuwe weblog. De titel van de weblog is een Dylan-citaat en een uitvoerig bericht over wat Robbie Robertson en U2 gemeen hebben, bevat ook veel over Dylan.
Vandaag 34 jaar geleden vond het tweede benefietconcert voor Rubin "Hurricane" Carter plaats.
Ernst Jansz zingt Dylan, hier [inclusief filmpje, zodat zelf een oordeel gevormd kan worden].

Geen opmerkingen: