Dylan kort #496

Dylan in het Gronings op de website van Dagblad van het Noorden.
Twitter: hier.
Een nieuwe weblog: Here lies Bob Dylan.

here lies bob dylan
murdered
from behind
by trembling flesh
who after being refused by Lazarus,
jumped on him
for solitude
but was amazed to discover
that he was already
a streetcar &
that was exactly the end
of bob dylan

he now lies in Mrs. Actually's
beauty parlor
God rest his soul
& his rudeness

[Tarantula; Pather, 1973; blz. 108 / 109]

Aantekening van een aantal maanden geleden, ik weet niet meer of ik dit hier eerder geplaatst heb: Het is 1976, nog net geen zomer & ik ben drie. Een van mijn vroegste herinneringen moet uit die tijd stammen. Ik sta op het aanrecht & zwaai door het keukenraam mijn zus uit die naar school loopt. Nog voel ik de jaloezie die ik toen voelde, ik wilde ook groot zijn, ik wilde ook naar school & hoe vaak mijn moeder mij ook uitlegde dat ik nog even moest wachten, die jaloezie verdween maar niet.
Het is 1976, nog net geen zomer, Dylan staat met een doek op zijn hoofd & een witte gitaar voor zijn borst zijn complete ziel & zaligheid in de microfoon te brullen. Als aangeschoten wild, zijn ogen schieten schichtig heen & weer, van publiek naar camera.
Die gitaar draagt de naam
Rimbaud, vernoemt naar de Franse dichter. De schrijver van de Brief van een ziener. Die gitaar moet het ontgelden, die gitaar zingt.

Bijdragen aan deze weblog zijn altijd welkom. Denk aan teksten (lang en kort), foto's, wetenswaardigheden en links. Bijdragen kunnen gestuurd worden naar tom_dylan@hotmail.com.

Geen opmerkingen: