Dylan kort #490

De tien exemplaren van Fifteen minute Bob zijn vergeven. Eenieder die een antwoord ingestuurd heeft, mag het boek binnenkort in zijn brievenbus verwachten. (De uitgever zorgt voor de toezending van de boeken). Allen van harte gefeliciteerd! [de winnaars krijgen van mij, ter bevestiging, nog een (standaard) e-mail]

De tachtig beste elpees van 1970 - 1977 op dagelijks iets degelijks. (Maar één keer Dylan?)
Vandaag een jaar geleden overleed Mike Seeger. Dylan nam samen met Seeger het nummer The Ballad of Hollis Brown op voor Seegers album Third annual farewell reunion, in 1994 uitgebracht door Rounder, een aanrader.

Geen opmerkingen: