Aantekening #3866

Terwijl ik een stapel net gekochte boeken uit mijn tas haal, dwarrelt er een blaadje naar de grond, waarschijnlijk afkomstig uit één van de boeken. Het is een proefwerkblaadje van de Chr. scholengemeenschap Amsterdam Noord voor Atheneum en H.A.V.O. Op dit blaadje, onder de naam Bob Dylan, een mysterieus lijstje:

26. I shall be free
28. Ballad of Hollis Brown
31. North country blues

32. Only a pawn in their game
33. Boots of Spanish leather
34. When the ship comes in
35. The lonesome death of H.C.
36. Restless farewell
54. B.D.'s 115th dream
16. Masters of War
23. Talking WW II blues

Waarom deze elf nummers? Waarom de getallen voor de titels? Mogelijk verwijzingen naar bladzijden, maar uit welk boek dan? In ieder geval niet een boek dat ik net gekocht heb. En, waarom, als het verwijzingen zijn naar bladzijden, de doorbreking van de chronologie vanaf het voorlaatste nummer?
Ja, ik heb gezien dat de laatste titel Talking World War III blues moet zijn.
Zou het een tracklist zijn voor een op te nemen cassettebandje zijn? Wie heeft niet voor de intrede van de cd-r cassettebandjes opgenomen met favoriete muziek voor geliefden, voor vrienden, voor in de auto. Het zal wel niet voor in de auto zijn. Ik kan me geen leerling van de Chr. scholengemeenschap Amsterdam Noord voorstellen die in het bezit is van een rijbewijs, laat staan een auto. Of zou het blaadje niet door een leerling, maar door een docent beschreven zijn? Het lijkt mij inderdaad waarschijnlijker dat een docent een proefwerkblaadje voor privé-gebruik thuis heeft liggen, dan dat een leerling zo'n blaadje mee naar huis heeft gesmokkeld. Ik kan me niet voorstellen dat het blaadje binnen de muren van de scholengemeenschap gevuld is met deze tracklist, zeker niet vanwege de nummers voor de titels die overduidelijk ergens naar verwijzen.
Het blaadje is dus thuis beschreven door een docent van de Chr. Scholengemeenschap Amsterdam Noord.
Na wat speurwerk op het internet, krijg ik de indruk dat de scholengemeenschap - althans niet meer onder deze naam - niet meer bestaat. De scholengemeenschap zat aan de W.H. Vliegenbos, geen huisnummer gevonden.
Het briefje is in ieder geval op z'n vroegst in 1968 geschreven, zo leer ik van Wikipedia: De havo is ontstaan met de Wet Voortgezet Onderwijs (WVO), ook wel genoemd de Mammoetwet, die in 1968 is ingevoerd. Op dat moment verdwenen de mulo, de mms en de hbs, die wel als voorlopers van mavo, havo en vwo gezien kunnen worden.
Een tracklist met elf titels op een proefwerkblaadje van een scholengemeenschap, elf titels die te vinden zijn op drie albums van Dylan. Van de elf titels zijn drie titels te vinden op The Freewheelin' Bob Dylan (1963), zeven titels van The Times they are a-changin' (1964) en één titel van Bringing it all back home (1965) - of eigenlijk moet ik schrijven Subterranean homesick blues, onder welke titel deze plaat in Nederland werd uitgebracht. Nummers van Another side of Bob Dylan (1964) - het album dat verscheen tussen The Times they are a-changin' en Bringing it all back home - ontbreken gek genoeg, net als van Dylans debuut Bob Dylan en de drie albums die na Bringing it all back home, maar uiterlijk in 1968, werden uitgebracht.
Bezat de samensteller van de lijst alleen de drie albums waarvan titels in de lijst zijn opgenomen? Ik weet het niet.
Waarom een cassettebandje starten met het laatste nummer van The Freewheelin' Bob Dylan? en waar zijn de hits - of liever bekende nummers - van deze drie albums? Waar zijn Blowin' in the wind; A hard rain's a-gonna fall; Don't think twice, it's all right; The Times they are a-changin'; With God on our side; Subterranean homesick blues; Mr. Tambourine man en It's all over now, baby blue?
Even overweeg ik om de tracklist op een cd-r te branden, om te horen wat de samensteller van de lijst moet hebben gehoord. En misschien doe ik dat ook wel, maar nu niet, nu valt het kwartje. De nummers voor titels verwijzen niet naar bladzijdes, maar naar de nummers in één van de van huisvlijt getuigende songboeken die begin jaren zeventig op de markt kwamen. Zo'n boek bestaat uit bij elkaar gebonden A4-tjes met daarop Dylans songteksten op de typemachine uitgeschreven. Het exemplaar dat ik uit de kast pak, heeft de foto van het album New morning op de kaft. De combinaties van cijfers en songtitels op het blaadje komen inderdaad overeen met die in dit songboek. Weer een mysterie opgelost.
Om het blaadje niet kwijt te raken, doe ik het voor in het songboek.
Zo'n blaadje wil je toch niet kwijtraken, er zit een gedachte achter.
Een doel, een reden.

Geen opmerkingen: