Achtbaanrit

If the Bible is right, the world will explode

In een van de vele boeken over Dylan wordt deze regel uit 'Things have changed' gelinkt aan 2 Petrus 3:10 & dus pak ik mijn bijbel & lees: 'Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruisch zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.'
En zonder dat ik weet of de link al dan niet terecht is, denk ik bij het lezen van deze regels uit de bijbel aan 'When He returns' waarin Dylan zingt: 'For like a thief in the night, He’ll replace wrong with right'.
En dus vind ik mezelf wederom in een achtbaanrit vol associaties & wilde gedachten. Een rit die begon met het vinden van de afbeelding bij dit bericht. Het is een poster waarop twee concerten worden aangekondigd. Die concerten zijn al geweest, in november vorig jaar. De Melbourne Mass Gospel Choir zong tijdens deze concerten nummers van Dylan, zo begrijp ik uit de poster.
Zou tijdens die concerten ook 'Things have changed' of 'When He returns' gezongen zijn? Ik heb geen idee, ik ben er niet bij geweest.
Mocht de Melbourne Mass Gospel Choir tijdens die concerten 'When He returns' hebben gezongen, dan zullen ze er een harde dobber aan hebben gehad om het overtuigend genoeg te kunnen brengen om Dylans versie te kunnen doen vergeten.
Dylan die 'When He returns' zingt - zoals het op Slow train coming te vinden is - is messcherp. Die stem snijdt dwars door je ziel.
Er zijn dagen dat ik niks anders draai dan 'When He returns', steeds weer. 'Dat is pas zingen,' mompel ik dan voor mijzelf uit. Het is de stem, de frasering, de... Ach, waarom zou ik nog verder gaan? Wie moet ik nog overtuigen? Wie de schoonheid van die stem wil horen, hoort het al. Wie het niet wil horen, zal zich ook niet door mij laten overtuigen.

Geen opmerkingen: