Dylan kort #771

Een uitvoerig stuk over The Freewheelin' Bob Dylan is te vinden op Demofarm.
Er zijn wat geruchten dat Dylan in 2012 in Bangladesh een concert zal geven. Aanvankelijk - aldus de berichten - was de planning dat Dylan in maart een concert zal geven in Bangladesh, maar dit gaat niet door aangezien Dylan dan 'te druk' is. Of Dylan daadwerkelijk zal optreden in Bangladesh, moet ik nog zien. Veel interessanter is de bewering dat Dylan in maart 'te druk' is. Waarmee dan? Concerten? Het opnemen van een nieuw album?
Frits over de recensie van zijn boek.

Geen opmerkingen: