Scott F. Parker - Revisited: Notes on Bob Dylan

Afgelopen juni verscheen het boek Revisited: Notes on Bob Dylan van Scott F. Parker. Revisited: Notes on Bob Dylan is een dichtbundel, maar de vraag is of Scott F. Parker een dichter is.
Revisited: Notes on Bob Dylan bestaat uit drie delen. Het eerste deel - On the ground - bevat één (inleidend) gedicht. Het derde deel - A return to origins and thoughts after thoughts - bevat twee, afsluitende gedichten.
Het gewicht ligt duidelijk bij het tweede deel. Onder de titel Notes on Bob Dylan bevat dit deel dertig gedichten. Ieder gedicht in dit tweede deel is 'opgehangen' aan een studio-album van Dylan. Onder iedere titel van een gedicht in dit tweede deel staat de titel van het relevante album. Die koppeling van gedichten aan albums (of andersom?) is de eerste rode draad door het tweede deel van deze bundel.
Een andere rode draad door deze bundel is het veelvuldig parafraseren (& zelden citeren) van songteksten van Dylan.
Met parafraseren moet je voorzichtig zijn, dat kan behoorlijk storend gaan werken. En al begint het soms te storen in Revisited: Notes on Bob Dylan, dat is zeker niet mijn voornaamste bezwaar tegen Revisited: Notes on Bob Dylan.
Mijn voornaamste bezwaar dat ik tijdens het lezen van Revisited: Notes on Bob Dylan regelmatig het gevoel heeft dat Scott F. Parker zijn dichtersstem nog niet gevonden heeft.
Revisited: Notes on Bob Dylan bevat rijmende verzen, niet rijmende verzen, prozagedichten, korte gedichten welke ik in navolging van Jack Kerouac maar even 'westerse haiku' noem, ready mades & zelfs een 'gedicht' waarvan de titel (4 woorden) langer is dan de tekst (2 woorden)...
Daardoor komt Revisited: Notes on Bob Dylan op mij wat rommelig over. Als een verzameling probeersels van een zoekende dichter.
Tot zover het klagen.
Revisited: Notes on Bob Dylan bevat zeker een aantal aardige (fragmenten van) gedichten. Soms herkenbaar, zoals het tweede kwatrijn van 'Inhalations of the American air', soms verrassend nieuw inzichten biedend.
Het tweede kwatrijn van 'Inhalations on the American air':

If there's one opinion I have no patience for, it's
"I like Bob Dylan's songs... when someone else sings them."
Your ears are made of sex wax
and I won't let you near my children.

Het best geslaagd zijn naar mijn smaak de elf 'westerse haiku' onder de titel 'Were happy' welke gekoppeld zijn aan Blood on the tracks. De eerste (ongenummerde) 'westerse haiku' gaat over 'Up to me', de tien genummerde 'westerse haiku' zijn gekoppeld aan de tien nummers op Blood on the tracks.
Een voorbeeld:

4.

all this past
is going to catch up
sooner or later

unable to forget
my history
left in little scraps

De vraag is of de positieve uitschieters voldoende reden geven om Revisited: Notes on Bob Dylan aan te willen schaffen. Ik kan die vraag niet voor je beantwoorden.

Revisited: Notes on Bob Dylan van Scott F. Parker (54 blz.) is uitgegeven door North Star Press of St. Cloud, Inc. & kost €9,99.

Geen opmerkingen: