Jon Friedman - Forget about today

Yes, Yes, Yes. Eindelijk weer eens een fan-tas-tisch boek over Bob Dylan & dat boek heet - ga er even voor zitten, het is een lange titel - Forget about today; Bob Dylan's genius for (re)invention, shunning the naysayers, and creating a personal revolution. Het boek is geschreven door Jon Friedman, het bevat zo'n makkelijk te lezen 230 bladzijden & is verre van een 'gewoon' Dylan-boek.
Geloof het of niet, maar Forget about today valt - aldus de informatie achterop het boek - in twee categorieën: 'Music' & 'Self-help'.
Hoe absurd dit ook mag lijken - een zelf-help boek over Dylan - het werkt. In hoeverre jij een zelf-help boek kunt gebruiken om dat ene doel te bereiken, kan ik niet beoordelen. Ik ben ook niet zo thuis in de zelf-help boeken (Forget about today is mijn eerste boek in deze categorie) wat het voor mij lastig maakt om dat deel van dit boek te beoordelen. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat Jon Friedman mij wel op een aantal punten inzicht heeft verschaft.
Het deel waar ik wel iets over kan zeggen: het Dylan-deel. Friedman heeft een aantal 'episodes' uit Dylans carrière gepakt & gekeken naar Dylans motieven. Friedman heeft een aantal zeer verrassende inzichten op papier weten te zetten, onder andere over Dylans deelname aan de commercial voor Victoria's secret, de Never Ending Tour & Newport 1965.
Het knappe van wat Friedman heeft gedaan is dat hij op veel van de besproken episodes uit Dylans carrière een blik werpt die er nooit eerder op geworpen is. (Vervolgens kan de lezer - het zelf-help deel - daar lessen uit trekken)
Forget about today geeft vooral inzicht in de redenen voor Dylan om steeds weer te veranderen, steeds opnieuw zichzelf uit te vinden & niet de makkelijke weg te kiezen door behaalde successen te blijven herhalen.
Forget about today is bijzonder prettig geschreven, makkelijk te lezen & er staat geen woord te veel of te weinig in. Een absolute aanrader voor de lezer die eens een ander soort boek over Dylan wil lezen.

Geen opmerkingen: