toeval?

Op Facebook kwam ik een lijstje tegen met boeken die (min of meer) de titel gemeen hebben met een titel van een album en / of song van Dylan. Eén van die boeken is Under a red sky: memoir of a childhood in communist Romania van Haya Leah Molnar uit 2010.
Van alle boeken op de lijst op Facebook heb ik alleen naar dit boek wat uitvoeriger gekeken. Puur toeval, ik had geen enkele reden om juist dit boek er uit te pikken. Dat 'verder kijken' hield in dat ik het boek opzocht op de site van Amazon.
Eén van de beschrijvingen van dit boek op Amazon begint met: 'Molnar began life as Eva Zimmerman, an adored only child living in the apartment shared by her parents, grandparents, aunts, and uncles in Bucharest, Romania.'
Inderdaad, Zimmerman. Een toeval, niets wijst erop dat er enige connectie is met Dylan.
Bladerend door de inhoudsopgave van dit boek kom ik echter twee hoofdstuktitels tegen die me toch wel enigszins doen opschrikken: 'Just like Moses' & 'Buckets of rain - Spring 1961'.
Het zal wel allemaal toeval zijn.
Toch?

Geen opmerkingen: