The Comic book and me #11

Well, the comic book and me, just us, we caught the bus
The poor little chauffeur, though, she was back in bed
On the very next day, with a nose full of pus
Yea! Heavy and a bottle of bread
Bob Dylan - "Yea! Heavy And a Bottle of Bread"

Bij het lezen van de comic Excalibur vol. 1 no. 2 (maart 2001) kwam ik de tekst "Things Have Changed" tegen. Normaal gesproken zou ik daar niet zo van opkijken, in comics kom ik zeer regelmatig (delen van) zinnen die mij onmiddellijk doen denken aan Dylans "Things Have Changed" of "The Times They Are A-Changin'" tegen. Beide titels - of varianten daar op - komen nu eenmaal vaak in het gewone taalgebruik voor en lang niet altijd zal de schrijver van bewuste comic daarbij aan Bob Dylan hebben gedacht. (Een ander voorbeeld is "You Ain't Goin' Nowhere".) Toch had ik bij het zien van de woorden in deze aflevering van Excalibur gelijk het idee om een scan hier te plaatsen. De reden daarvoor is een andere bladzijde in deze comic. Op die andere bladzijde staat reclame voor corn snacks. Die reclame deed mij gelijk denken aan Dylans album World Gone Wrong. Alsof de maker van deze advertentie aan dit album dacht, met een knipoog.


Geen opmerkingen: