The Complete album collection vol. 1 - wel of niet kopen?

Ter nuancering bij onderstaande bericht (en mogelijk mee te nemen wanneer je overweegt The Complete album collection vol. 1 te kopen):
Ik heb in de afgelopen dagen van verschillende mensen verschillende berichten gekregen over The Complete album collection vol. 1 in het algemeen en de veertien geremasterde albums in het bijzonder. Een aantal mensen zijn enthousiast over (een deel van) de geremasterde albums, maar zeker niet iedereen is enthousiast. Ik heb reeds van meerdere mensen berichten gekregen waarin ze betwijfelen of (een deel van) die veertien geremasterde albums in deze box daadwerkelijk geremasterd zijn. Bij een aantal albums - aldus de berichten - is hooguit het volume wat verhoogd (en of dit ten goede komt aan de geluidskwaliteit is maar zeer de vraag).
Ik heb zelf nog te weinig van de geremasterde albums gehoord om een goed oordeel te geven, maar bij in ieder geval Saved en Real live maakte wat ik gehoord heb geen overweldigende (maar ook geen slechte) indruk. Over de remaster van Dylan heb ik daarentegen alleen maar positieve berichten ontvangen.
Let wel: bovenstaande is geen definitief oordeel over The Complete album collection vol. 1, maar aangezien mij meerdere berichten met de vraag of aanschaf verstandig is bereiken, wilde ik bovenstaande potentiële kopers vast meegeven.
Later meer over The Complete album collection vol. 1.

Geen opmerkingen: