boeken, boeken, boeken... #2

Twee dagen geleden schreef ik: 'Een lezer van de blog vroeg mij of er - met hulp van lezers van de blog - een lijst samengesteld kan worden van de meest essentiële / beste boeken over Dylan. Ik wil uiteraard wel een poging wagen, maar daarvoor is jouw hulp nodig!
Stuur een lijst met wat volgens jou de 5 (tot 10) beste / meest essentiële boeken over Dylan zijn. Bij ieder boek mag je (niet verplicht) kort aangeven waarom dit volgens jou een essentieel boek is. Alle inzendingen zal ik publiceren op de blog (tenzij je aangeeft dit niet te willen).
Indien er voldoende inzendingen binnenkomen, zal ik een lijst maken van de meest genoemde boeken.
Kortom: je hulp is nodig! klim in de pen! Inzendingen kunnen - binnen een week - naar tom_dylan@hotmail.com'

De eerste bijdrage, van Floater [waarvoor dank], is binnen:

10 boeken over Bob Dylan die me zijn bijgebleven:PERFORMING ARTIST, BOOK ONE, 1960-1973, Paul Williams

PERFORMING ARTIST, THE MIDDLE YEARS: 1974-1986, Paul Williams

SONG AND DANCE MAN III, THE ART OF BOB DYLAN, Michael Gray

SONGS HE DID NOT WRITE (The), Derek Barker

ALIAS BOB DYLAN REVISITED, Stephen Scobie

LIFE IN STOLEN MOMENTS (A), BOB DYLAN DAY BY DAY: 1941-1995, Clinton Heylin

NO DIRECTION HOME: THE LIFE AND MUSIC OF BOB DYLAN, Robert Shelton

WATCHING THE RIVER FLOW, 1966-1995, Paul Williams

RAZOR'S EDGE: BOB DYLAN & THE NEVER ENDING TOUR, Andrew Muir

LIFE ON THE TRACKS, BOB DYLAN'S SONGS, Guido Bieri

Geen opmerkingen: