Dylan en Cremer (aanvullingen)

Op de Volkskrantblog een stuk van Gijsbert Kamer over Jan Cremer en Bob Dylan, met verwijzing naar deze weblog.

Kramer: Wie is die Taco Pronto. Bij mijn weten komt hij in de Dylan literatuur maar 1 keer voor. In de inleiding bij het Playboy interview dat Nat Hentoff in maart 1966 met Dylan publiceerde. 'Sitting nearby [Dylan]-also long-haired , tieless and black jacketed, but wearing faded jeans- was a stringy young man whom the singer only identified as Taco Pronto.'
Geheimzinnige figuur dus, die bij Cremer erg vaak voorkomt. Op de webiste [sic] Bobdylaninnederland.blogspot.com staat behalve een uitvoerig overzicht van waar en hoe Dylan in veertien hoofdstukken in Ik Jan Cremer 3 voorkomt ook een opmerking waarin gesuggereerd wordt dat Cremer de personnage van Pronto gemodelleerd heeft naar Bob Neuwirth.
Mogelijk dat Pronton [sic] inderdaad Neuwirth was maar dat betekent juist dat Cremer Dylan wel degelijk gekend heeft, anders was hij nooit op dezelfde schuilnaam gekomen.

Ten eerste komt Taco Pronto - niet Pronton - niet één, maar twee keer voor tijdens een Dylaninterview, nog voor het door Kramer genoemde Playboyinterview duikt Pronto op tijdens het interview van 6 mei 1965 [1] met een verslaggever van de Newcastle Evening Chronicle:
His companion's name, it transpired, was Taco Pronto. I queried the name. Dylan: "This is what we call him. It's his name."
Ten tweede bewijst dit niet dat Cremer Dylan wel degelijk gekend heeft, Cremer kan de naam net zo makkelijk in de Playboy en / of de Newcastle Evening Chronicle hebben gelezen.

[1] 6 mei 1965 valt midden in Dylans tournee door Engeland, gefilmd door D.A. Pennebaker voor de film Dont look back. In de film Dont look back is regelmatig Bobby Neuwirth te zien, Jan Cremer niet.

Geen opmerkingen: