Dylan & Kerouac #3

Aanvulling op de twee eerdere stukken over Dylan & Kerouac: lezend in Rolling thunder 6 kom ik een recensie tegen van het Robin Wittings boek Orpheus revisited, daarin lees ik: Doorheen het ganse boek van Witting worden parallellen gesuggereerd met Desolation Angels vna Jack Kerouac. Hij vindt die verbanden het meest sprekend met Just like Tom Thumb's blues. De volgende passage uit hoofdstuk 16 [ik neem hier slechts een korter fragment over] van bedoelde roman kan inderdaad best als inspiratiebron voor Dylans song gediend hebben. Het fragment verhaalt een bezoek van Kerouacs 'desolation angels' (in feite Ginsberg en vrienden) aan Juarez in Noord-Mexico:
'The world is so goofy everywhere - like you imagine that when you get to Paris with Simon there'll be raincoats...'
But Simon in his strange Russian eccentricity has meamwhile picked out a fat old whore battered from Juarez... Ikons of the Virgin Mary burning in holes in the wall.
A week later poor Simon had gonorrhea and had to get penicillin shots...

Geen opmerkingen: