Dylan kort #709

Met dank aan Paul en Joski voor de recente reacties.
Een recensie van Het evenwicht van Martin Bril op de website van Humo. In dit boek is Dylan veelvuldig te vinden.
Teruggevonden bericht: een recensie van Tell tale signs.
Twitter: hier.
Een citaat uit de Bob Dylan aantekeningen & het eerste noemen van een vierde uitgave - helemaal onderaan het bericht - door Atelier9en40.
Arscene: Ode aan Dylan, op de Zwijger.

Geen opmerkingen: