Dylan & Willem Elsschot - door Frits

Nee, er bestaat geen link tussen Bob Dylan en Willem Elsschot. De een is een Amerikaanse singer-songwriter van na de Tweede Wereldoorlog, met poëtische teksten. De ander is een Vlaamse boekenschrijver die zijn schrijf-activiteiten vanaf de Eerste Wereldoorlog ondernam.
En toch, ergens zie ik een overeenkomst. Het is misschien een overeenkomst die ik zelf wil leggen, of die enkel maar een oppervlakkige overeenkomst is. Maar dat laat ik gemakshalve in het midden.
Vandaag heb ik het boekje, de essay 'Een zoekende ziel' gelezen. Dit essay gaat over Elsschot, en is geschreven door de vrijzinnige dominee Nico ter Linden. Deze hervormde predikant is bekend als huisdominee van de Oranje's, en is samen met zijn broer Carel een huisvriend van ons koningshuis.
Nico gaat in zijn boekje de religieuze gangen na van Elsschot. De auteur heeft een gebrek aan geloof, wat hij opvult met het schrijven van literatuur. Niet onverdienstelijk – decennia na diens overlijden wordt nog steeds werk van hem gelezen.
Ondanks het ontbreken van het geloof, zijn volgens Nico toch sporen te herkennen van religiositeit. Sterker nog, Elsschot maakt dankbaar gebruik van Bijbelse woorden, uitspraken, beelden. Daarmee is een brug gelegd tussen het atheïstische geloof van Elsschot en het vrijzinnige geloof van Nico.
Hier is dan de link die ik bedoel tussen Elsschot en Dylan. Ook bij Dylan is veel herkenning in zijn teksten vanuit het Bijbelse taalgebruik. Wie thuis is in de Bijbel, hoort Dylan woorden uit diezelfde Bijbel (in een andere vertaling, uiteraard) gebruiken.
Waar Nico Willem Elsschot als vrijzinnig ongelovig zou betitelen, omschrijf ik Dylan als Bijbelgetrouw christen.
Terwijl ik dit schrijf, bedenk ik me iets anders. Lijken Dylan en Elsschot op elkaar, of lijken Nico en ik op elkaar?

naschrift door Tom: binnen mijn familie zijn nog twee verzamelaars, een van deze twee is een fantiek verzamelaar van de werken van Willem Elsschot. Zie daar een persoonlijke link tussen Dylan & Elsschot.

Geen opmerkingen: