Ernst Jansz

In de NRC van donderdag 21 april bespreekt Ernst Jansz ‘de liedjes die zijn leven vormgaven’. O.a. twee van zijn Dylan-vertalingen. [met dank aan Herman]


Geen opmerkingen: