The Cutting Edge 1965 - 1966:Deluxe Edition #21: 9 en 10 maart 1966

9 en 10 maart 1966 Columbia Recording Studios Nashville

1. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 1 Complete The Cutting Edge
2. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 2 Rehearsal
3. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 3 Rehearsal
4. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 4 Rehearsal
5. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 5 Breakdown
6. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 6 Complete Blonde on Blonde
7. Temporary Like Achilles – Take 1 Complete
8. Temporary Like Achilles – Take 2 False start
9. Temporary Like Achilles – Take 3 Complete The Cutting Edge
10. Temporary Like Achilles – Take 4 Complete Blonde On Blonde
11. Rainy Day Women #12 & 35 – Rehearsal
12. Rainy Day Women #12 & 35 – Take 1 Complete Blonde On Blonde
13. Obviously Five Believers – Take 1 False start
14. Obviously Five Believers – Take 2 Breakdown
15. Obviously Five Believers – Take 3 Complete The Cutting Edge
16. Obviously Five Believers – Take 4 Complete Blonde On Blonde
17. Leopard-Skin Pill-Box Hat – Take 1 Complete Blonde On Blonde
18. I Want You – Rehearsal
19. I Want You – Take 1 Complete
20. I Want You – Take 2 Breakdown
21. I Want You – Take 3 Rehearsal, false start
22. I Want You – Take 4 Complete  The Cutting Edge
23. I Want You – Take 5 Complete Blonde On Blonde
24. I Want You – Take 5b Insert, guitar overdub

De allerlaatste sessie voor Blonde On Blonde begon om 6 uur ’s avonds en eindigde de volgende ochtend rond 7 uur. Een marathon-sessie van 13 uur waarbij gewerkt werd aan het opnemen van maar liefst zes verschillende composities. Van deze zes composities is er slechts één al eens eerder in de studio gespeeld: “Leopard-Skin Pill-Box Hat”.
Zes van de veertien tracks op Blonde On Blonde werden tijdens deze sessie opgenomen. Zo’n vijftig jaar na dato kunnen we alleen met ontzag naar de lijst met tijdens deze sessie opgenomen nummers kijken.

Volgens de tracklist van The Cutting Edge Collector’s Edition werden er 24 tracks opgenomen tijdens deze sessie. Van deze 24 tracks zijn er 12 compleet. Van deze 12 complete takes verschenen er dus 6 eerder al op Blonde On Blonde. Van de overgebleven 6 complete takes staan er 4 op The Cutting Edge Deluxe Edition.

Zou Bob Dylan bij het verlaten van de studio in de vroege ochtend van 10 maart 1966 zich gerealiseerd hebben dat hij zojuist de laatste opnamen voor een meesterwerk had afgerond?
Wanneer ontstond het in 1966 nog revolutionaire idee om Blonde On Blonde als dubbel-elpee uit te brengen? Dat moest toch wel voor deze laatste sessie zijn geweest, waarom stak Bob Dylan anders zoveel tijd in het opnemen van deze zes tracks?Hoeveel van de teksten van bovenstaande songs werden in de studio geschreven? Ter plekke aangepast?
Er zijn zoveel vragen waar de uitgave van The Cutting Edge min of meer antwoord op geeft, maar diezelfde The Cutting Edge roept minstens net zoveel nieuwe vragen op.

1. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 1 Complete
Als ik aan “Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)” denk, denk ik in eerste instantie aan het samenspel van de trompet en de mondharmonica. Iedereen kent waarschijnlijk de mythe rond de opname van “Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)”. In het kort komt het hier op neer: Charlie McCoy was de bassist, maar werd ook geacht trompet te spelen op dit nummer. Aangezien Bob Dylan niks zag in een overdub speelde McCoy beide instrumenten tegelijkertijd: in een hand de trompet terwijl hij met de andere hand de bas bespeelde.
Een mooi verhaal, maar hoe zit ’t dan met de ovedub voor “I Want You” die aan het eind van deze sessie werd opgenomen? Was Bob Dylan toen niet meer tegen een overdub of klopt de mythe niet?
Dat prachtige samenspel van trompet en mondharmonica ontbreekt nog op deze eerste take van “Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)”, maar dat maakt deze opname – die muzikaal al dicht ligt bij de uiteindelijke versie ligt – niet minder aangenaam.
Hier en daar wijkt de tekst nog wat af.
Let op het mooie spel op de elektrische gitaar.

2. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 2 Rehearsal
3. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 3 Rehearsal
4. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 4 Rehearsal
5. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 5 Breakdown
Drie rehearsals en een breakdown van “Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine” die alleen op de Collector’s Edition te horen zijn. Aan het begin van take 2 is te horen hoe Charlie McCoy het riedeltje op de trompet oefent.

6. Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) – Take 6 Complete
De van Blonde On Blonde bekende take staat in een nieuwe mix op de Collector’s Edition.

7. Temporary Like Achilles – Take 1 Complete
8. Temporary Like Achilles – Take 2 False start
Een complete en een incomplete take van “Temporary Like Achilles” – een van de verborgen schoonheden van Blonde On Blonde – die alleen op de Collector’s Edition te horen zijn.

9. Temporary Like Achilles – Take 3 Complete
Deze take lijkt al sterk op de uiteindelijke versie. Deze take is misschien met iets meer avontuur gezongen dan de uiteindelijke take. Dit klinkt als de diepe nacht, het moment waarop de slaap (bijna) overwonnen is. Deze take van “Temporary Like Achilles” brengt de luisteraar in de droomstaat. Heerlijk.

10. Temporary Like Achilles – Take 4 Complete
Dit is de van Blonde On Blonde bekende take.

11. Rainy Day Women #12 & 35 – Rehearsal
Nog een Blonde On Blonde-mythe: voor het opnemen van “Rainy Day Women #12 & 35” werden alle muzikanten dronken gevoerd en / of drugs gegeven om dat ‘losse’ geluid te krijgen. Daarnaast bespeelde iedereen een ander instrument dan het eigen instrument.
Deze rehearsal – helaas alleen op de Collector’s Edition te vinden - laat horen dat er goed is nagedacht voor er aan de opname van “Rainy Day Women # 12 & 35” begonnen werd. Er is overleg (en een radio…)
Ik geloof geen donder van het verhaal dat alle aanwezigen onder invloed waren van drank of drugs. Was dit wel het geval dan zouden de drie tijdens deze sessie nog op te nemen nummers anders geklonken hebben.

12. Rainy Day Women #12 & 35 – Take 1 Complete
De van Blonde On Blonde bekende take is op de Collector’s Edition in een nieuwe mix en in een iets langere versie te horen.

13. Obviously Five Believers – Take 1 False start
14. Obviously Five Believers – Take 2 Breakdown
Deze twee takes van “Obviously 5 Believers” zijn alleen te horen op de Collector’s Edition. Aan het begin van take 1 kondigt Bob Johnston “Leopard-Skin Pill-Box Hat” aan. Bob Dylan corrigeert Johnston, het is “Black Dog Blues”.

15. Obviously Five Believers – Take 3 Complete
Een take toen “Obviously 5 Believers” nog “Black Dog Blues” heette en een hier en daar afwijkende tekst had. Deze take klinkt wat ‘opener’ dan de versie op Blonde On Blonde. Het rammelt, schudt en tiert er lustig op los. Mooi samenspel tussen de mondharmonica en de elektrische gitaar.

16. Obviously Five Believers – Take 4 Complete
Dit is de van Blonde On Blonde bekende take.

17. Leopard-Skin Pill-Box Hat – Take 1 Complete
Tijdens sessies op 25 en 27 januari en 14 februari probeerde Bob Dylan al “Leopard-Skin Pill-Box Hat” op te nemen, maar pas tijdens de allerlaatste sessie voor Blonde On Blonde lukt het om dit opnemen, in één take.

18. I Want You – Rehearsal
19. I Want You – Take 1 Complete
20. I Want You – Take 2 Breakdown
21. I Want You – Take 3 Rehearsal, false start
Deze vier takes van “I Want You” zijn alleen te horen op de Collector’s Edition van The Cutting Edge.

22. I Want You – Take 4 Complete
Dit is al bijna de Blonde On Blonde-versie. Het ligt er erg dicht bij. De muziek wordt sterk door het orgel voortgedreven. Deze take klinkt net een tikje minder ‘poppy’ dan de Blonde On Blonde-take.
Deze opname is ook te vinden op The Best Of The Cutting Edge.

23. I Want You – Take 5 Complete
Volgens de tracklist van The Cutting Edge Collector’s Edition is dit de take die op Blonde On Blonde te horen is. Volgens mij klopt dit niet, of ben ik nou gek?
In deze versie (alleen op de Collector’s Edition te horen) is het orgel zeer prominent (en aangenaam) aanwezig.

24. I Want You – Take 5b Insert, guitar overdub
Mijn oren zeggen mij dat dit de take van Blonde On Blonde is.


Met het opnemen van “I Want You” had Bob Dylan alle nummers voor Blonde On Blonde op band staan. Een meesterwerk kon de wereld in geslingerd worden.

Met het bespreken van bovenstaande sessie zijn alle opnamen van The Cutting Edge Deluxe Edition voorbij gekomen. Een bespreking die in november begon en inmiddels 21 afleveringen kent.
Ondanks de vele uren die ik inmiddels heb doorgebracht met het beluisteren van The Cutting Edge heb ik nog niet het idee alles op deze overweldigende uitgave echt en volledig gehoord te hebben. Ik ben nog lang niet klaar met luisteren, ontdekken en me verbazen.
Ik prijs me gelukkig in een tijd te leven waarin het mogelijk is naar een uitgave als The Cutting Edge te kunnen luisteren.

3 opmerkingen:

hans zei

Dank Tom. Voor je belangrijke/interessante voetnoten bij mijn luisterplezier.

Roel zei

Mooie en waardevolle serie Tom, ook ik heb er heel veel aan. Dank!

Roel

tom zei

Dank Hans en Roel!