Dylan in het Hebreeuws - door Frits

Dylan in het Hebreeuws

Voordat Bob Dylan Bob Dylan werd, stond hij bij de burgerlijke stand bekend als Robert Allen Zimmerman. Zijn ouders waren joden, en besneden hun eerstgeboren zoon op de achtste dag. Op die dag gaven ze hem ook een joodse naam: Shabtai Zisel ben Avraham. Een mooie naam, die ook een betekenis heeft. In Dylan's zaak een tegenovergestelde van wat het betekent.
Joodse namen zeggen iets over de drager van die namen. Jakob, de tweelingbroer van Esau, heet Jakob omdat hij zijn broer bij de geboorte beet nam bij de hiel. In het Hebreeuws is er een woordspeling tussen 'Jakob' en het Hebreeuwse woord voor 'beetnemen'. Sindsdien is iemand beetnemen iets negatiefs.
De namen van Dylan dan. De “achternaam” 'ben Avraham' is logisch terug te redeneren. Het betekent niets meer dan 'zoon van Abraham', en dat klopt dan weer, want Zimmerman senior heette Abraham. Daar is geen speld tussen te krijgen. Maar die twee andere namen kende ik niet. Ik ben daarom eens op zoek gegaan naar de betekenis.
'Shabtai' is dezelfde naam als 'Sabbetai', het is maar net welke schrijfwijze je wilt hanteren. Sabbetai wordt genoemd in het Bijbelboek Nehemia (Nehemia 8: 7, Nehemia 11: 16). Deze profeet keert met het volk Israël terug uit de ballingschap. Sabbetai is één van de Levieten, die het volk na de terugkeer onderwees in 'de leer'. 'Sabbetai' is afgeleid van 'sabbat', de rustdag.
'Zisel' is een meisjesnaam, en betekent zoiets als 'zoet'. Wanneer je dus de Hebreeuwse naam van Dylan zou vertalen naar het Nederlands, zou je zoiets krijgen als: 'zoete rustdag zoon van Abraham'. Het zegt veel over Dylan, maar misschien juist meer in het spiegelbeeld.
Want zijn eerste naam houdt rust in, terwijl Dylan de laatste vijfentwintig jaar continue on tour is. Niets rust, maar juist altijd bezig. De meisjesnaam zegt misschien iets over Dylan's haat-liefde-verhouding met vrouwen. Drie keer gescheiden, en een veelvoud aan relaties achter de rug. Daar is niets zoets aan. Dat Dylan de zoon is van Abraham, heeft hij willen verdoezelen. Weg met zijn Oost-Europese en joodse roots, tijd voor een Engelse naam: Bob Dylan.
What's in a name? Meer dan je wilt weten, misschien.

Geen opmerkingen: