Vraag: S. Tuik

Een lezer van de blog kocht onlangs op een veiling in Duitsland een geschilderd portret van Bob Dylan (ca. 160 cm x 60 cm; zie afbeelding). Bij navraag bij het veilinghuis bleek dit schilderij in 2000 gemaakt te zijn door de Nederlandse schilder S. Tuik. De koper van het schilderij is nu op zoek naar meer informatie over de schilder S. Tuik.
Wie is bekend met de schilder S. Tuik en / of kan de koper van dit schilderij in contact brengen met S. Tuik?

Reacties graag naar twillems87[at]gmail.com

Geen opmerkingen: