Dylan kort #227

Guy van Sande en Wim van Deuren brengen Dylan tijdens Kaandelconcert op 5 augustus.
Herman Veenhof schrijft een boek over Dylan.
Twitter: Bob Dylanmiddag.
Youtube: koren & band brengen Desolation row in Oostende, afgelopen vrijdag.
De leden van de herenclub luisteren naar Dylan.
Vandaag 47 jaar geleden verandert Robert Zimmerman zijn naam officieel in Bob Dylan.

Geen opmerkingen: