Sara Dylan door Frits

Sara Dylan

In een poging wat tijd te verdrijven, keek ik deze week op de Engelstalige Wikipedia, op zoek naar Sara Dylan. Ik had vaag in mijn hoofd dat zij na haar scheiding met Bob de achternaam 'Dylan' heeft gehouden. Op zich niet heel gek, vond ik – een meisjesnaam die voor westerlingen onuitspreekbaar is, een huwelijk dat al op de klippen was gelopen, kortom: al die naamsveranderingen maken je niet vrolijker.
De Wikipedia verwijst naar 'Behind the shades revisited', de biografie van Clinton Heylin (dezelfde schrijver van de Dylan-lexicon). En inderdaad staat daar, op pagina 710-711, iets bijzonders.

In one of the stranger interviews he gave at the time of Biograph, to Charles Kaiser of the Boston Review, he seemed on the brink of providing Kaiser with a major scoop: “When I asked him if he had been married again after his brutal divorce from his first wife, he said, 'Yes, in a manner of speaking.' A few minutes later he reconsiedered and made that 'Yes, as a matter of fact.' Asked if he was still maried to the woman who became his second wife in 'about '80', he said, 'I'm not sure.'

Toch ontkent Howard Sounes deze stelling, op pagina 461 van zijn biografie:

She [Sara Dylan] dated a number of men after her divorce (...) but she chose not to marry again. Despite press reports in the 1980s that Bob and Sara were reconciled, and even considering remarrying, they were never really close after the divorce.

Ik ga voor de stelling van Sounes, de man die Dylan's tweede huwelijk ontdekte. Hij heeft zijn huiswerk beter gedaan dan Heylin.
Dat Sara nog steeds 'Dylan' heet, heeft niets te maken met hertrouwen. Hun relatie is na hun scheiding redelijk goed geweest. Het is dus een ideetje, een storm in een glas water geweest, dit onderzoekje. Maar wel leuk om weer te doen!

Geen opmerkingen: