Dylan kort #479 - aanvullingen

Vergeet niet hieronder de zesde Open brief aan Frits Tromp, het stuk over tLiedboek en het stuk over Complete works te lezen.
de Nobelprijs voor de literatuur & Dylan op Modern times.
Er komen andere tijden van Boudewijn de Groot versus the Times they are a-changin' van Dylan op Who Sampled.

Geen opmerkingen: